Khuyến mãi

Sản phẩm yêu thích

URBAN

209.937.000đ/
1 Phòng ngủ
2 Phòng ngủ
3 Phòng ngủ

Tư vấn ngay

Phòng khách

Kệ TVKỆ TIVI - URBAN 21800x450x570Cái

16.500.000đ

Thảm tấmTHẢM TRANG TRÍ160x230Tấm

9.335.000đ

RèmRÈM 2 LỚP

Khối lượng ước tính , Nghiệm thu theo khối lượng thực tế

m2

9.000.000đ

Kệ TVTỦ GIÀY - URBAN1500x350x1100Cái

13.500.000đ

Kệ TVKỆ TIVI - URBANCái

13.050.000đ
Phòng ăn

Bàn & ghếBÀN ĂN 2 - URBAN 16001600x800x750Cái

16.000.000đ

Bàn & ghếGHẾ ĂN URBAN470x560x790Cái

14.000.000đ

Bàn & ghếBÀN ĂN 1 - URBAN 18001800x800x750Cái

26.000.000đ

Bàn & ghếBÀN ĂN 1 - URBAN 16001600X800X750Cái

25.000.000đ

Bàn & ghếBÀN ĂN 2 - URBAN 18001800X800X750Cái

17.000.000đ
Phòng ngủ

Kệ TVTỦ ĐẦU GIƯỜNG - URBAN550x400x350Cái

5.950.000đ

Tranh CanvasTRANH CANVAS- URBAN800x1200Tấm

3.500.000đ

Đồ trang tríSƠN VÁCH ĐẦU GIƯỜNG- URBANSơn Dulux màu xám đen, khối lượng 10m2-15m2

5.000.000đ

RèmRÈM 2 LỚP

Khối lượng ước tính , Nghiệm thu theo khối lượng thực tế

m2

8.250.000đ
Phòng ngủ 2

GiườngGIƯỜNG NGỦ- URBAN1600x350x2100Cái

19.000.000đ

RèmRÈM 2 LỚP

Khối lượng ước tính , Nghiệm thu theo khối lượng thực tế

m2

6.750.000đ
Phòng ngủ 3

GiườngGIƯỜNG NGỦ- URBAN1600x350x2100Cái

19.000.000đ

RèmRÈM 2 LỚP

Khối lượng ước tính , Nghiệm thu theo khối lượng thực tế

m2

6.750.000đ
Tư vấn ngay